skip to Main Content

Aan de deelneemsters van de PRIDE Study wordt op een aantal momenten gevraagd om op internet een vragenlijst in te vullen. Hiervoor krijgt u een uitnodiging per email. In deze email staat een link, waarmee u automatisch doorverwezen wordt naar de juiste vragenlijst. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende PRIDE Study vragenlijsten.

Vragenlijst 1: Gezondheid

Dit is de eerste en meteen ook de langste vragenlijst van de PRIDE Study. U ontvangt deze vragenlijst meteen na het invullen van de toestemmingsverklaring. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

 • Algemene informatie, zoals geboortedatum en opleiding
 • Uw natuurlijke menstruatiepatroon, de zwangerschap en eventuele eerdere zwangerschappen
 • Gezondheid, medicijngebruik en aandoeningen in de familie
 • Leefgewoonten, zoals roken en alcoholgebruik
 • Vrije tijd, wonen en werk

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 25 minuten. De vragenlijst gaat vooral over de drie maanden vóór de zwangerschap en het eerste deel van de zwangerschap.

Voedingsvragenlijst

Dit is een aanvullende vragenlijst. Aan het einde van vragenlijst 1 wordt gevraagd of u meer informatie wilt geven over uw voeding in de afgelopen maand. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 20 tot 25 minuten.

Vragenlijst voor de vader

In de toestemmingsverklaring wordt gevraagd naar het emailadres van de vader, zodat we hem ook eenmalig een vragenlijst kunnen sturen. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de drie maanden vóór de zwangerschap over de volgende onderwerpen:

 • Algemene informatie, zoals geboortedatum en opleiding
 • Gezondheid en medicijngebruik
 • Leefgewoonten, zoals roken en alcoholgebruik
 • Vrije tijd, wonen en werk

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Vragenlijst 2: Werk en leefomstandigheden

U ontvangt deze vragenlijst als u ongeveer 17 weken zwanger bent. In deze vragenlijst ligt de nadruk op vragen over uw werk en woonomgeving, maar er worden ook vragen gesteld over andere onderwerpen. Dit zijn onder andere:

 • Het verloop van de zwangerschap tot nu toe
 • Werk en vrije tijd
 • Woonomgeving inclusief gezinssamenstelling en huisdieren
 • Uw eigen gezondheid
 • Leefgewoonten

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. De meeste vragen in de vragenlijst gaan over het tweede deel van de zwangerschap.

Vragenlijst 3: Zorg en welzijn

Deze vragenlijst ontvangt u als u ongeveer 34 weken zwanger bent. In deze vragenlijst worden voornamelijk vragen gesteld over de zorg die u gekregen heeft en uw welzijn, maar ook andere onderwerpen komen aan bod. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over:

 • Het verloop van de zwangerschap tot nu toe
 • Zorg rondom zwangerschap en gezondheid
 • Verwachtingen over de bevalling en het ouderschap
 • Leefgewoonten, werk en vrije tijd vanaf de 5e maand van de zwangerschap

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Vragenlijst 4: Gezondheid van moeder en kind

Dit is de eerste vragenlijst die u na de geboorte van uw kind ontvangt. U krijgt deze vragenlijst ongeveer twee maanden na de uitgerekende datum. Hierin ligt de nadruk op de bevalling en de gezondheid van uw kind. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen:

 • Het verloop van de laatste maanden van de zwangerschap en de bevalling
 • De gezondheid van uw kind
 • Leefgewoonten na de zwangerschap.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Vragenlijst 5: Gezondheid moeder en kind

Deze vragenlijst ontvangt u ongeveer 6 maanden na de uitgerekende datum. Er worden hierin voornamelijk vragen gesteld over de gezondheid van uw kind en uw eigen gezondheid. Deze vragenlijst gaat over:

 • De gezondheid en het gedrag van uw kind
 • Uw eigen gezondheid
 • Borstvoeding en flesvoeding
 • Uw leefgewoonten, werk en woonomgeving na de zwangerschap

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Vervolgvragenlijsten

Aan het einde van de vijfde vragenlijst vragen wij of u ook wilt deelnemen aan de tweede fase van de PRIDE Study. Hierin ontvangt u dan ieder half jaar een korte vragenlijst met name over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.

Back To Top