skip to Main Content

Resultaten LifeCycle Project

De PRIDE Study neemt deel aan het LifeCycle Project, een groot internationaal netwerk dat probeert verbanden te vinden tussen blootstellingen tijdens de zwangerschap en kinderjaren en gezondheid op latere leeftijd. Hiervoor worden gegevens uit tientallen onderzoeken tegelijkertijd geanalyseerd. Gegevens uit de PRIDE Study zijn tot nu toe in vier van deze onderzoeken gebruikt. Een overzicht van de resultaten:

Juiste gewichtstoename

Onvoldoende of juist overmatige gewichtstoename tijdens de zwangerschap hangt samen met verhoogde risico’s op complicaties voor zowel moeder als kind. Susana Santos ontwikkelde samen met vele andere onderzoekers over de hele wereld referenties voor gewichtstoename tijdens de zwangerschap voor vrouwen met ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en obesitas. Hiermee kan de gewichtstoename tijdens de zwangerschap beter gemonitord worden. Voor dit grote internationale onderzoek zijn gegevens van bijna 220.000 zwangere vrouwen uit 33 studies uit Europa, Noord-Amerika en Oceanië gebruikt, waaronder ook de gegevens van 1.513 deelneemsters aan de PRIDE Study. Het hele wetenschappelijke artikel is te hier te lezen op. Daarnaast is er een app ontwikkeld om de referentiewaarden van de gewichtstoename tijdens de zwangerschap te berekenen.

Gewicht en complicaties

Voor dit onderzoek werden gegevens van meer dan 196.000 zwangere vrouwen gebruikt, waaronder 1.081 uit de PRIDE Study. Het was al bekend dat gewicht een verband kan hebben met zwangerschapscomplicaties en de gezondheid van het kind. Maar er was nog onbekend wat nu een grotere rol speelt: een te hoog gewicht bij aanvang van de zwangerschap of een grote toename van gewicht tijdens de zwangerschap. Als uitkomstmaten waren een aantal veelvoorkomende complicaties geselecteerd, zoals zwangerschapsvergiftiging (preeclampsie), vroeggeboorte en een te klein of te groot kind bij geboorte. Uit dit onderzoek bleek dat vrouwen met overgewicht of obesitas aan het begin van de zwangerschap een veel grotere kans hebben op complicaties dan vrouwen met een gezond gewicht. Daarnaast bleek dat het effect van gewichtstoename tijdens de zwangerschap minder groot was dan eerder aangenomen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA.

Daarnaast is onderzocht welk deel van deze zwangerschapscomplicaties mogelijk veroorzaakt wordt door gewicht. Vrouwen met obesitas en een grote gewichtstoename tijdens de zwangerschap hadden de grootste kans op complicaties. De onderzoekers schatten dat tot 24% van de complicaties veroorzaakt kan worden door overgewicht en obesitas aan het begin van de zwangerschap. Van de kinderen die te groot waren bij de geboorte, zou tot 32% toegeschreven kunnen worden aan een te grote gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Het volledige wetenschappelijke artikel is hier te lezen.

Roken tijdens de zwangerschap

Het is algemeen bekend dat roken schadelijk is voor de gezondheid van moeder en kind. Maar hoe zit dat als de moeder stopt met roken in het eerste trimester? Of wanneer zij minder gaat roken? En hoe zit dat met roken door de aanstaande vader? Uit dit onderzoek bleek dat vrouwen die stoppen met roken in het eerste trimester een even grote kans hebben op een vroeggeboorte of een te klein kind bij geboorte als vrouwen die helemaal niet rookten. Wel hadden zij een hogere kans op een kind met overgewicht tijdens de kinderjaren. Minder sigaretten roken zonder volledig te stoppen had een minder gunstig effect. Ook roken door de aanstaande vader gaf een hoger risico op een kind met overgewicht. Uit dit onderzoek bleek dus dat het beter is om helemaal te stoppen met roken voor de zwangerschap (door zowel de aanstaande moeder als vader) dan te minderen of te stoppen tijdens de zwangerschap. Dit artikel is onlangs gepubliceerd in PLoS Medicine.

Back To Top