skip to Main Content

De MAMP-studie is een internationaal, online onderzoek naar het gebruik van antidepressiva en astmamedicijnen tijdens de zwangerschap. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in therapietrouw bij en ervaringen met deze medicijnen tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen en vrouwen die in het afgelopen jaar bevallen zijn kunnen deelnemen aan dit onderzoek als ze in het jaar voor en/of tijdens de zwangerschap antidepressiva of astmamedicijnen gebruikt hebben. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland, Noorwegen en diverse andere Europese landen.

Om deel te nemen aan de MAMP-studie, kunt u HIER klikken.

Over therapietrouw

De term therapietrouw beschrijft de mate waarin een persoon medicatie inneemt zoals afgesproken is met de arts. Hieronder valt ook het innemen van de medicatie op de afgesproken tijdstippen, de juiste hoeveelheid en tijdens de gehele periode waarin het voorgeschreven is. De WHO schat dat ongeveer de helft van alle personen die dagelijks medicatie nemen slechte therapietrouw heeft, dus dat zij de medicatie niet gebruiken zoals de arts ze voorgeschreven heeft.

Achtergrond van dit onderzoek

Er is weinig bekend over therapietrouw bij het gebruik van antidepressiva en astmamedicijnen tijdens de zwangerschap. Eén van de redenen hiervoor is het ontbreken van een standaardset vragen die therapietrouw bij deze medianen kan vastleggen. Ook is het belangrijk om de ervaringen met deze medicijnen beter in kaart te brengen.

Doel van dit onderzoek

De MAMP-studie heeft als doel therapietrouw onder zwangere vrouwen die antidepressiva of astmamedicijnen gebruiken of gebruikt hebben te onderzoeken. Met een vragenlijst verzamelen we informatie over het gebruik van medicijnen, houdingen, ervaringen, welzijn en demografische factoren.

De resultaten van deze studie helpen onderzoekers bij het ontwikkelen van nieuwe methoden om therapietrouw te meten. Deze kunnen vervolgens in de zorg gebruikt worden om de communicatie tussen arts en patiënt over het gebruik van antidepressiva en astmamedicijnen tijdens de zwangerschap nog verder te verbeteren.

Deelnemers

Aan dit onderzoek kunnen zwangere vrouwen en vrouwen die in het afgelopen jaar bevallen zijn deelnemen uit verschillende landen, waaronder Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, België, Frankrijk, Ierland, Italië, Zwitserland, Servië en Portugal. Onderzoekers van het Radboudumc (astmamedicijnen) en de Universiteit van Oslo (antidepressiva) coördineren het onderzoek.

Persoonlijke informatie en privacy

Alle informatie uit de vragenlijst wordt anoniem verzameld en opgeslagen met Castor en Nettskjema. Dit zijn IT-oplossingen voor het afnemen van anonieme vragenlijsten volgens de huidige wet- en regelgeving in de EU en Noorwegen. De anonieme gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EU of Noorwegen. Alleen onderzoekers verbonden aan dit onderzoek hebben toegang tot de informatie, die alleen gebruikt wordt voor het doel zoals hierboven omschreven.

Back To Top