skip to Main Content

Jaaroverzicht 2018

Binnen de PRIDE Study zijn we in het afgelopen jaar voornamelijk bezig geweest met de dataverzameling. De rekrutering van nieuwe deelneemsters loopt immers steeds door. Maar we hebben ook een grote update gedaan van het vragenlijstsysteem, waardoor het een stuk gebruiksvriendelijker is geworden. Daarmee is ook fase 2 van de PRIDE Study officieel van start gegaan. Hierin worden de kinderen van deelneemsters die daar toestemming voor hebben gegeven, gevolgd tijdens hun kinderjaren en jeugd.

In 2018 is er uiteraard ook onderzoek gedaan met gegevens die verzameld zijn binnen de PRIDE Study. Dit onderzoek ging over verschillende onderwerpen, zoals: gewichtstoename tijdens de zwangerschap, de introductie van vaste voeding bij kinderen, verbanden tussen cortisol in speeksel en geboortegewicht en de effecten van pilgebruik voor de zwangerschap. Nog niet alle resultaten hiervan zijn gepubliceerd, dus houd hiervoor onze website en Facebook-pagina in de gaten! Hier vindt u de volledige publicatielijst tot nu toe.

Rekrutering

Eind 2018 hadden we ruim 8.500 deelneemsters aan de PRIDE Study, dankzij de inspanningen van vele verloskundigen, verloskundig-actieve huisartsen en Moeders voor Moeders. Hiermee is de PRIDE Study bijna de grootste geboortecohort studie van Nederland. We verwachten in het komende jaar de ‘magische’ grens van 10.000 deelneemsters te overschrijden.

Daarnaast zien we ook steeds vaker dat vrouwen meerdere keren (met meerdere zwangerschappen) deelnemen aan de PRIDE Study. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! Niet alleen omdat de deelname duidelijk een positieve ervaring was, maar ook omdat dit unieke gegevens oplevert voor wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kunnen bijvoorbeeld verschillen tussen eerste en volgende zwangerschappen goed bestudeerd worden, wat in andere studies vaak lastig was.

Resultaten

Afgelopen jaar zijn er 4 wetenschappelijk artikelen gepubliceerd met gegevens uit de PRIDE Study. Hierin is onder andere gekeken naar factoren die samenhangen met het krijgen van symptomen van depressie en angst tijdens de zwangerschap. Ook is een bijdrage geleverd aan een grote internationale studie, waarin richtlijnen voor gewichtstoename tijdens de zwangerschap zijn ontwikkeld. Daarnaast zijn er twee methodologische studies gepubliceerd, waarin gekeken is naar de betrouwbaarheid van de gegevens over medicijngebruik in de PRIDE Study en naar dataverzameling met behulp van een app.

In 2018 hebben 4 studenten stage gelopen bij de PRIDE Study. Zij hebben gegevens uit de PRIDE Study geanalyseerd en daarmee hun Bachelor of Master scriptie voor Biomedische Wetenschappen (Nijmegen) of Health Sciences (Maastricht) geschreven. In 2019 verwachten wij een of meerdere van deze scripties als wetenschappelijk artikel te kunnen publiceren.

Plannen voor 2019

Naast de continue dataverzameling zal 2019 vooral in het teken staan van ‘oogsten’. Een aantal deelprojecten staat op het randje van afronden, waardoor we komend jaar veel resultaten en publicaties uit de PRIDE Study verwachten. Het gaat hierbij om de bovengenoemde onderzoeken naar vaste voeding bij kinderen, cortisol en pilgebruik, maar ook over studies naar risicofactoren voor zwangerschapsdiabetes, studies naar effecten van werkgerelateerde omstandigheden en beweging tijdens de zwangerschap en het PRIDE-BIOME project. Voor dat project hebben ruim 100 deelneemsters aan de PRIDE Study ontlasting van zichzelf en hun kind verzameld.

In 2019 gaan er ook een aantal nieuwe deelprojecten van start, bijvoorbeeld onderzoek naar astma tijdens de zwangerschap en aanvullend onderzoek over medicatiegebruik. Er zullen stagiaires vanuit de opleidingen Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde onderzoek gaan doen naar mogelijke verbanden tussen cortisol in speeksel en zwangerschapscomplicaties en naar het risico op een miskraam na pilgebruik. En de eerste verloskundigen zullen komend jaar zelf onderzoek gaan doen met gegevens uit de PRIDE Study! Hier zijn we erg blij mee.

Tenslotte

De PRIDE Study is een lopend project, waarin alle activiteiten uitgevoerd worden door een kernteam dat bestaat uit een klein groepje onderzoekers. Maar wij staan zeker open voor samenwerking: als er ideeën zijn voor verbetering of voor (aanvullend) onderzoek, dan horen wij dat uiteraard graag via info@pridestudy.nl. Wij plaatsen ook regelmatig updates over de PRIDE Study op onze Facebook-pagina.

 

Back To Top