skip to Main Content

Depressieve symptomen na MH17

Naar aanleiding van een recente wetenschappelijke publicatie hebben we met gegevens uit de PRIDE Study onderzocht of de ramp met de MH17 invloed heeft gehad op het vóórkomen van depressieve symptomen bij zwangere vrouwen. Uit de PRIDE Study data bleek dat dit in beperkte mate het geval was bij vrouwen die op dat moment in het eerste of derde trimester waren, maar niet in het tweede trimester. Voor dit onderzoek hebben we de gegevens van deelneemsters die binnen een maand na de ramp een vragenlijst ingevuld hadden vergeleken met deelneemsters die dat in dezelfde periode 1 of 2 jaar eerder gedaan hadden. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat zorgverleners zwangere vrouwen na een grote ramp mogelijk extra goed in de gaten moeten houden, omdat depressieve symptomen een nadelig effect kunnen hebben op het verloop van de zwangerschap.
Dit onderzoek is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Epidemiology.

Referentie:

Van Gelder MMHJ, Vlenterie R, Roeleveld N. Depressive symptoms among Dutch women after the crash of flight MH17: the PRIDE Study. Ann Epidemiol 2016;26:155-156.

Back To Top